spreker.jpg

De beste spreker voor jouw bedrijf

Spreker van Lecture

Op zoek naar een spreker over kunstmatige intelligentie, innovatie of marketing? Vind de ideale spreker bij Lecture.

Ben jij ook op zoek naar de meest opvallende, inspirerende of motiverende spreker voor jouw bijeenkomst? Sprekersbureau Lecture heeft de 24 meest toonaangevende onderwerpen voor je op een rij gezet:

1. Spreker Creativiteit

Ons denken heeft de neiging vaste patronen te volgen. Hoe doorbreek je geconditioneerde denkkaders en maak je gebruik van creativiteit? Thema’s als vernieuwingsprocessen, over hoe en waar vernieuwing ontstaat en hoe je een creatieve attitude kunt ontwikkelen.

Laat je inspireren door Creativiteit


2. Spreker Design Thinking

Design Thinking maakt een enorme opmars in Nederland. Het wordt veel toegepast binnen corporate organisaties en startups. Design Thinking is een mindset en methode voor het ontwikkelen en realiseren van innovatieve ideeën, veranderingen en duurzame oplossingen. Met een sterke nadruk op teamwork, co-creatie en het lef om te experimenteren én te durven falen. Hoe kun je slim en simpel Design Thinking toepassen?

Meer weten over Design Thinking?


3. Spreker Gamification

Onze stimulerende spreker neemt jou mee in de wereld van gamification. Aan de hand van voorbeelden hoor je hoe spelelementen zinvol ingezet kunnen worden om sneller doelen te behalen.

Gaming heeft een enorme potentie in educatie, gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Benut de kracht van gaming ten volle en modelleer de gewone wereld naar het voorbeeld van game-omgevingen. Life is a game.

Ontdek de mogelijkheden van Gamification


4. Spreker Diversiteit

Hoe maak je jouw organisatie inclusief en safe for diversity? Boek een expert en spreker op het gebied van diversiteit, inclusie, internationaal samenwerken en organisatiecultuur. Thema’s kunnen zijn: communicatie, diversiteitsmanagement en empowerment van vrouwen aan de top.

Leer het belang van de vraag hoe bepaalde aannames of conclusies tot stand zijn gekomen. Welke normen en waarden horen bij jezelf? Ben je een mix van twee culturen? Dat kan goed gaan, maar ook leiden tot een identiteitsconflict.

Meer weten over Diversiteit?


5. Spreker Innovatie

Innovatiekracht begint met de kracht van creatief denken. Met het in beweging brengen van mensen. Met het doorbreken van denkpatronen die innovatie tegenhouden.

Hoe kan een kansgerichte mindset jouw organisatie veranderen? Kunnen hiermee doelen sneller en slimmer bereikt worden? Hoe benut je kansen in verandering? Onze sprekers komen met waardevolle adviezen waarmee je de innovatiekracht van jouw organisatie kunt vergroten.

Meer informatie over spreker Innovatie?


6. Spreker Influencer Marketing

Influencer Marketing is volwassen geworden. Steeds meer bekende online personalities hebben een enorme impact op de nieuwe generatie. Hoe kun je deze influencers inzetten in marketing? Hoe zorg je voor voldoende geloofwaardigheid van een merk en hoe val je nog op?

Leer bijvoorbeeld meer over de laatste technologieën met evidence-based psychologie op het raakvlak van online media en Influencer Marketing.

Meer weten over Influencer Marketing


7. Spreker Intellectueel Eigendom

Mensen denken vaak dat een idee beschermd kan worden met een copyright, maar een idee kun je nooit monopoliseren. Als dat wel zo was, dan zou de wereld zich niet kunnen ontwikkelen.

Leer hoe je jouw technische innovatieproces efficiënter en beter maakt door intellectueel eigendom te gebruiken als bescherming en als informatiebron. Leer waarop je moet letten als je samen met anderen innoveert.

Meer informatie nodig over Intellectueel Eigendom?


8. Spreker Psychologie

Hoe werkt ons brein? Een spreker met lezingen over psychologie kan inzicht geven in gedrag. Een spreker psychologie zet aan het denken.

Wat zijn bijvoorbeeld de drijfveren die ten grondslag liggen aan ons gedrag op de werkvloer (machogedrag, man-vrouw verhoudingen, streven naar macht), rolverdeling in de samenleving (wie doet wat in het huishouden) en seksuele selectie (hooligangedrag, vandalisme).

Meer informatie Psychologie?


9. Spreker Ethiek

Ethiek kan gaan over thema’s als veerkracht, het vermogen om je gedachten te kunnen managen, je kwetsbaar te durven voelen, over het geluk van werknemers en over gedragsverandering. Maar ook over mensen ontmoeten waar ze zijn en samen met hen reizen naar andere perspectieven. Een veilige setting creëren om vrijuit te spreken, je kwetsbaar te voelen en te durven twijfelen.

Individuele autonomie is een van de kernwaarden van de moderne tijd. In allerlei maatschappelijke en morele kwesties beroepen we ons op ons recht om zelf onze eigen wil te bepalen. Kunnen er vraagtekens gezet worden bij de vanzelfsprekendheid van die autonomie? En wat is eigenlijk dat ‘zelf’ dat over zichzelf beschikt?

Ga de diepte in met Ethiek


10. Spreker Media

Boek een gepassioneerd spreker over de invloed van oude en nieuwe media. Hoe verandert media? Wat is de invloed van populaire cultuur? Hoe vertel je verhalen in het digitale tijdperk? Hoe staat het met mediaconvergentie en fancultuur in deze tijd?

Vraag naar de mogelijkheden Media


11. Spreker Rechten

Op zoek naar een deskundige spreker over specifiek strafrechtelijke onderwerpen? Of over digitale rechten, (online-) privacy en burgerrechten? Hoe belangrijk is het om vertrouwen in de rechtspraak te behouden in deze steeds meer digitaliserende wereld?

Meer weten over Rechten?


12. Spreker China

De staat China, officieel de Volksrepubliek China, is een van de grootste landen ter wereld en heeft de grootste bevolking. Hoe is de communistische partij van China georganiseerd? De Chinese cultuur is al duizenden jaren oud. Hoe krijg je meer inzicht in deze cultuur? Wat is de toekomst met China als wereldleider? Hoe doe je zaken met deze nieuwe supermacht?

Geïnteresseerd in China?


13. Spreker Blockchain

Hoe kun je Blockchain-technologie inzetten voor bestaande bedrijven? Hoor het van een spreker die expert is in Blockchain Technology en daarbij behorende onderwerpen als decentralisatie, cryptocurrency en smart contracts. Wat zijn de gevolgen van deze multi-industriële disruptieve technologie?

Meer weten over Blockchain?


14. Spreker Kunstmatige intelligentie

We staan aan de vooravond van een wereld in verandering. Kunstmatige en menselijke intelligentie gaan steeds meer hand in hand. Welkom in een tijdperk waarin computersystemen zelflerend zijn door grote rekenkracht, algoritmes en big data.

Onze spreker leidt u door de wereld van een kunstmatige intelligentie die kan horen, zien, lezen en spreken. Wie gaat er profiteren van kunstmatige intelligentie? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kan de inzet van Artificial Intelligence het leren persoonlijker en daarmee leuker maken?

Ontdek de wereld van Kunstmatige intelligentie


15. Spreker Antropologie

Antropologie wordt ook wel de mensenleer genoemd. Vanuit antropologie kan een spreker de wereld duiden in ranking, gedragspatronen, rituelen, onderlinge relaties en verhalen.

Van diversiteitsvraagstukken, impact van andere culturen tot onderhandelingstactieken van leiders.

Meer weten over Antropologie?


16. Spreker Communicatie

Communicatie is bijna het breedste begrip dat er bestaat. Effectieve communicatie en hoe uw organisatie overkomt in de ‘beeldvorming’ zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan succes. Lecture beschikt over communicatiespecialisten die zich in verschillende sectoren hebben bewezen, maar ook voor jou bijzondere thema’s kunnen belichten.

Van liegen, manipulatie of ophitsen voor gevorderden, tot waarom de consultant van vandaag in de eerste plaats over goede ‘helping skills’ moet beschikken. Helpen is er voor zorgen dat iemand iets gedaan krijgt wat hij niet alleen kan of denkt te kunnen, maar ook wil doen. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet.

Boek een spreker Communicatie


17. Spreker Circulaire economie

De uitdaging van de 21e eeuw: de transitie naar de circulaire economie. De volgende stap in duurzaamheid. Moderne maatschappelijke problemen als vervuiling, verspilling en klimaat kunnen we alleen begrijpen en oplossen met een paradigmashift op het gebied van economie, maatschappij en natuur. De oplossing is het bouwen van circulaire productiemethoden. Een organisatie en maatschappij creëren die circulair denkt en handelt.

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Laat u verrassen door Circulaire economie


18. Spreker Bestuurskunde

Bestuurskunde houdt zich bezig met vraagstukken over het publieke domein en het openbaar bestuur. Bijvoorbeeld over de integratie van economische en politieke vluchtelingen. Een bestuurskundige kijkt niet toe, maar neemt deel aan de besluitvorming over dit soort complexe vraagstukken.

Neem kennis van nieuwe ontwikkelingen als gedragsbestuurskunde: de vervlechting van bestuurskunde en gedragswetenschap. Over de inzet van nudging, behavioral insights teams en gedragsprikkels.

Meer informatie over Bestuurskunde


19. Spreker Sociologie

Sociologie is de studie naar sociale relaties tussen mensen binnen een samenleving. Onze samenleving is constant in beweging. Sociologen brengen maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht. Van het hedendaagse klimaat van spijbelen, modern kapitalisme of waarom de vogelaar de voorvader is van de Pokémon Go-speler.

Meer ideeën nodig over Sociologie?


20. Spreker Marketing

Luister naar de ins and outs van de wereld van online marketing aan de hand van onderwerpen als online media, strategische aspecten van digitale marketing en psychologie, techniek en gedragsverandering.

Online marketing wordt steeds belangrijker. Zo zal binnenkort meer dan de helft van het marketingbudget van de Nederlandse marketeers aan online activiteiten worden besteed. Leer meer over de inzet van psychologische beïnvloedingstechnieken bij marketingactiviteiten.


21. Spreker Social Media

Boek bij Lecture een inspirerende lezing met een actuele inhoud en een altijd scherpe invalshoek. Bijvoorbeeld over de invloed van nieuwe technologieën op ons leven.

Hoe kun je social media effectief inzetten? Hoe kun je met social media het gesprek bepalen? Kun je met social media de politiek beïnvloeden?

Meer weten over Social Media?


22. Spreker Methodologie

Het is moeilijk adequaat beleid uit te zetten ten aanzien van complexe maatschappelijke problemen. Problemen of veranderingen onderzoeken vraagt om een gestructureerde aanpak. Een goede probleemstelling of probleemformulering is het halve werk.

Wat is een complex maatschappelijk probleem? Waarom moeten de problemen op een multidisciplinaire wijze worden aangepakt met meerdere actoren? Wat zijn de kennis-, machts- en gevoelsaspecten van een complex probleem? Welke rol speelt simulatie hierbij? Hoe pak je zo’n probleem in de praktijk aan?

Meer informatie over Methodologie?


23. Spreker Mediation

Luister naar een spreker op het gebied van conflictbeheersing. Hoe handel je bij een conflict dat uit de hand loopt? Hoe zetten landen mediation in bij het beheersen van conflicten? Hoe onderhandelen leiders? De kracht van mediation leer je tijdens een Masterclass Mediation.

Meer informatie over Mediation?


24. Spreker Storytelling

We begrijpen de wereld door verhalen. Verhalen helpen ons de chaos te beheersen, door die te veranderen in iets dat we kunnen begrijpen. Verhalen kunnen veranderen. Een spreker maakt gebruik van verhalen over persoonlijke groei en transformatie. Of het nu een verhaal is over de triomf over een gigant, een krantenjongen-tot-miljonair-verhaal of over een reis naar een onbekende plek – al deze verhalen hebben een universele kwaliteit die het publiek aanspreekt.

Luister naar hoe Storytelling tot actie aanzet


Spreker inhuren bij Lecture?

Wil je een gastspreker boeken voor jouw evenement? Neem nu contact op met Lecture of lees onze veelgestelde vragen.

Spreker inhuren kosten

De kosten variëren per spreker én onderwerp. Neem gerust contact op voor meer informatie.